Områdets historie

Byudvikling i Lillerød Øst

I 1960 købte Lillerød sogneråd 575.000 m² af gården Renholtegård og engagerede arkitekterne Skårup og Jespersen til at udarbejde en byplan for arealet. I starten af 60’erne købte man så Borupgård, og disse to arealer blev grundlaget for bydelen Lillerød Øst.

Borupgårds jorde vest for Frederiksborgvej blev gennem 60erne, 70erne og 80erne udbygget til industrikvarter. Borupgårds hovedhus blev benyttet som ungdomsklub. Renholtegårds jorde gav plads til 200 villaer, 600 lejligheder, en skole og to børneinstitutioner. Renholtegårds hovedhus ligger i dag på Rørsangervang.

Fra marker til parcelhusområde

I 1962 blev planerne for parcelhusområdet godkendt og grundene blev sat til salg. Grundene blev solgt billigt, ca. 15.000 kroner for 700 m², og til gengæld stillede kommunen en række krav for at sikre et smukt kvarter. Der er således for området meget vidtgående servitutter med hensyn til byggematerialer, placering på grunden, stuegulvets højde over terræn, taghældning og materiale, parkeringsplads og hække – læs mere i lokalplanen.

Vandtårnet var et vartegn for Lillerød Øst, et fint udsigtspunkt og en god vejviser for gæster, men ved opførelsen af et nyt vandtårn i 1973 blev det overflødigt. Vandtårnet blev nedrevet i 1982.

I 1970 startede byggeriet af Skovvangskolen. Indtil da benyttede kvarterets skolebørn Lillerød skole. Da vejene endnu ikke var udbyggede i området, var det nødvendigt med skolebus i vinterhalvåret. I det oprindelige forslag for området var der et legeskovareal, og grundejerforeningen forsøgte at skabe interesse for et trivselshus med samlingslokaler og restaurant, men på grund af manglende penge kunne trivselshuset ikke bygges, og det lykkedes heller ikke at få kommunen til at etablere legeskovsarealet.

Skaarup og Jespersen har med deres vejplan på forhånd sikret, at det bliver et roligt villakvarter, hvor børnene trygt kan lege på vejene, uden at mødrene behøver at frygte for, at de bliver kørt over af biler. Citat fra artikel om grundsalget i 1962