Bestyrelsen

Formanden vælges for 2 år og blev valgt i 2019.  Kassereren vælges for 2 år og blev valgt i 2020.  Øvrige vælges for 1 år og blev valgt i 2020.