Haveaffald

Haveaffald kan afleveres på kommunens genbrugsstation: Nordkranvej 10, 3540 Lynge. Åbningstider mv. se links

Der vil blive afhentet haveaffald næste gang i foråret 2024. Plan for containerordningen kan ses her

De generelle regler for afhentning af haveaffald er følgende:

Container
Containerne opstilles om foråret i maj/juni måned samt om efteråret i oktober/november måned.
På generalforsamlingen i 2010 blev besluttet en flexordning mellem snerydning og containerordning. Hvis der er megen snerydning, så bliver der kun container en gang om året. Containerne er kun til haveaffald og der må ikke lægges rødder, sten og jord i containerne.

Afhentning med grab
I løbet af forsommeren er der normalt mulighed for at få hentet haveaffald med grab. Affaldet skal udlægges inden kl. 7.00 om morgenen i kanten af vejen (mellem fortovet og vejen eller på det grønne område på Skovvang), så det er umiddelbart synligt på afstand.

Der vil blive afhentet haveaffald, herunder rødder med jord, træstammer mv., men ikke store sten, større mængder jord, grus, havemøbler, gamle køleskabe el. lign.

Vær opmærksom på, at affaldet afhentes med grab og at vognmanden ikke fejer efter sig. Grundejeren skal selv fjerne de sidste rester af jord, grene mv., når affaldet er afhentet.

Spørgsmål kan rettes til
Robert Mikkelsen 30 54 04 36